Hírfolyam


Meghívó

Tisztelt Klubvezetők,

Tisztelt Küldöttek!


A Magyar Repülő Szövetség Elnökségének döntése alapján, a Szövetség Közgyűlését 2018. június 23. szombat 10:00-re hívom össze.


Helyszín: Dagály utca 11/a, 2. emeleti tárgyaló


A közgyűlés napirendje:


1. Ügyrendi kérdések, a közgyűlés tisztségviselőinek a megválasztása (mandátum vizsgálók, levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők, szavazatszámlálók);

2. Elnöki beszámoló elfogadása – Mészáros László, az MRSz elnöke;

3. 2017. évi Mérleg és Közhasznúsági jelentés megtárgyalása, elfogadása – Kalászi Lászlóné, Gazdasági vezető;

4. Az MRSZ szakszövetségi jogairól lemondás

5. Az MRSZ aeroclub.hu domain névről való lemondás

6. Alapszabály módosítás – Dr. Hamar Sándor, jogi képviselő;

7. Megüresedett tisztségek betöltése (Elnök, Alelnök, Elnökségi Tag, Felügyelő Bizottság elnöke, FB tag) – Zámbó Mihályné Pollerman Judit, a Jelölő Bizottság elnöke;

8. 2018. évi Költségvetés elfogadása – megválasztott Elnökség, Főtitkár/Gazdasági vezető.


Amennyiben a Közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, úgy azt változatlan helyszínen 2018. június 30-án 10:00 órakor megismételjük.

Az Alapszabály VII. fejezet 7. pont értelmében a megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, de csak az eredetileg meghirdetett napirend tárgyalható, más tárgykörben érvényes határozat nem hozható.


Felhívom a figyelmet, hogy bizonyos, az Alapszabályt érintő kérdésekben csak a szavazásra jogosultság arányában lehet dönteni.

Az esetleges megbízóleveleken kérem megjelölni az Alapszabály módosításra, a jogokról való lemondásokra és az esetleges feloszlásra vonatkozó mandátumot!


A Közgyűlésre a mandátumot a MRSZ tag egyesületei, illetve azok közgyűlése által felhatalmazott képviselői adják ki, az előzetesen egyeztetett, és visszaigazolt, 2018. május  17-ig teljesített tagdíj befizetések alapján megállapított létszám keretek alapján, amelyet a Közgyűlés mandátum vizsgáló bizottsága vizsgál.

A Közgyűlési meghívó, a meghatalmazás minta olvasható a weboldalon is az MRSZ Info - Közgyűlési Információ menüpont alatt.

A közgyűlési meghívó kézhezvételétől vagy közzétételétől számított 8 napon belül (2018. május 27. 24:00-ig) a tagok és a Szövetség szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik a kiegészítés indoklásával és a tárgyaláshoz szükséges valamennyi információ megadásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Kizárólag ebben a tárgykörben a rendkívüli elnökségi ülés 8 napon belülre is összehívható. Amennyiben a kiegészítést kérő nem vesz részt a legfeljebb 8 napon belül összehívott, ezt a napirendi pontot tárgyaló Elnökségi ülésen, hogy kérését alátámassza, az Elnökségnek jogában áll a kérést elutasítani. Amennyiben az Elnökség a kiegészítési kérést elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.


Kérem, hogy aki még nem tette meg, hozza magával:

- A küldő tagszervezet eredeti(!) bírósági bejegyzését

- Alapszabályát

- A képviselője (eredeti) aláírási címpéldányát (tanúsítványát).

Felhívom a figyelmet, hogy az olyan eredeti bejegyzések esetében, melyek 2014. december 31-nél régebbiek mellékelni kell az aktuális képviselő megválasztásáról készült jegyzőkönyvi kivonatot is!

Bár a fenti okmányokról helyben is tudunk másolatot készíteni, regisztrációt gyorsítandó kérem, hogy az eredeti okmányok mellett másolatot is hozzanak kézzel eredetiben ráírt „Az eredetivel megegyező hiteles másolat. 2018. június 23.” felirattal!

Budapest, 2018. május 17.


Tisztelettel

Mészáros László s.k.

elnök 

Tisztelt Küldöttgyűlés, Képviselők és Meghívottak,

 

Mivel a 2018. március 24-re összehívott Közgyűlés számos napirendi pontjában nem tudunk határozni, ezt a Közgyűlést, az elnökség egyhangú döntése alapján, egy későbbi időpontra elnapoljuk.
Kérjük szíves megértéseteket.

 

üdvözlettel

Mészáros László

elnök

Magyar Repülő Szövetség” Meghívó                                                          
Tisztelt Klubvezetők,
Tisztelt Küldöttek!
 
A Magyar Repülő Szövetség Elnökségének döntése alapján, a Szövetség Rendes Közgyűlését 2018. március 24. szombat 10:00-re hívom össze.
 
Helyszín: Tília Tánc- és Mozgásstúdió1077 Budapest, Király utca 67. (bejárat a Hársfa utca felől)
 
A közgyűlés napirendje:
 
1.      Ügyrendi kérdések, a közgyűlés tisztségviselőinek a megválasztása (mandátum vizsgálók, levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők, szavazatszámlálók);
2.      Elnöki beszámoló elfogadása – Mészáros László, az MRSz elnöke;
3.       2017. évi Mérleg és Közhasznúsági jelentés megtárgyalása, elfogadása – Kalászi Lászlóné, Gazdasági vezető;
4.       Alapszabály módosítás – Dr. Hamar Sándor, jogi képviselő;
5.       Megüresedett tisztségek betöltése (Elnök, Alelnök, Elnökségi Tag, Felügyelő Bizottság elnöke, FB tag) – Zámbó Mihályné Pollerman Judit, a Jelölő Bizottság elnöke;
6.       2018. évi Költségvetés elfogadása – megválasztott Elnökség, Főtitkár/Gazdasági vezető.
 
Amennyiben a Közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, úgy azt változatlan helyszínen 2018. március 31-én 10:00 órakor megismételjük.
Az Alapszabály VII. fejezet 7. pont értelmében a megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, de csak az eredetileg meghirdetett napirend tárgyalható, más tárgykörben érvényes határozat nem hozható.
A Közgyűlésre a mandátumot a MRSZ tag egyesületei, illetve azok közgyűlése által felhatalmazott képviselői adják ki, az előzetesen egyeztetett, és visszaigazolt, 2018. február 17-ig teljesített tagdíj befizetések alapján megállapított létszám keretek alapján, amelyet a Közgyűlés mandátum vizsgáló bizottsága vizsgál.
A Közgyűlési meghívó, a meghatalmazás minta olvasható a weboldalon is az MRSZ Info - Közgyűlési Információ menüpont alatt.
A közgyűlési meghívó kézhezvételétől vagy közzétételétől számított 8 napon belül (2018. február 27. 24:00-ig) a tagok és a Szövetség szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik a kiegészítés indoklásával és a tárgyaláshoz szükséges valamennyi információ megadásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Kizárólag ebben a tárgykörben a rendkívüli elnökségi ülés 8 napon belülre is összehívható. Amennyiben a kiegészítést kérő nem vesz részt a legfeljebb 8 napon belül összehívott, ezt a napirendi pontot tárgyaló Elnökségi ülésen, hogy kérését alátámassza, az Elnökségnek jogában áll a kérést elutasítani. Amennyiben az Elnökség a kiegészítési kérést elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
 
Kérem, hogy aki még nem tette meg, hozza magával:
-       A küldő tagszervezet eredeti(!) bírósági bejegyzését
-       Alapszabályát
-       A képviselője (eredeti) aláírási címpéldányát (tanúsítványát).
Felhívom a figyelmet, hogy az olyan eredeti bejegyzések esetében, melyek 2014. december 31-nél régebbiek mellékelni kell az aktuális képviselő megválasztásáról készült jegyzőkönyvi kivonatot is!
Bár a fenti okmányokról helyben is tudunk másolatot készíteni, regisztrációt gyorsítandó kérem, hogy az eredeti okmányok mellett másolatot is hozzanak kézzel eredetiben ráírt „Az eredetivel megegyező hiteles másolat. 2018. március 24.” felirattal!
Budapest, 2018. február 17.
 
Tisztelettel
 
Mészáros László s.k.
elnök


 

A Felügyelő Bizottság közleménye

 

A Felügyelő Bizottság   2017. december 21-én  11:00 órakor ülést tart az alábbi helyszínen:

1027  Budapest, Margit krt. 101.

 

Napirendi pontok:

 

  1. Az MRSZ gazdasági, pénzügyi helyzetének áttekintése különös tekintettel az adósság rendezése és a pénzügyi konszolidáció érdekében tett intézkedésekre.

2.    Egyebek

.

A testület ülése nyilvános, azon az MRSZ tagjai részt vehetnek.

 

 

                                                                                               Hidas Sándor

                                                                                                    elnök

Felügyelő Bizottság
Bird

Kedves Tagság,

a megismételt közgyűlés az alábbi meghívóban ismertetett időpontban kerül megrendezésre, melyet már korábban is küldtünk. Ez csupán egy emlékeztető:


Meghívó

Tisztelt Küldöttek!

A Magyar Repülő Szövetség Elnökségének döntése alapján, a Szövetség rendkívüli Közgyűlését 2017. október 08. vasárnap 10:00-re hívom össze.


Helyszín: 1134 Budapest, Dagály utca 11. II. emeleti előadó

Mint az több fórumon elhangzott, a MNV a MRSZ-t olyan helyzetbe hozta, hogy a Budaörsi repülőtér üzemeltetését fel kellett adjuk és a repülőteret elhagytuk. Ennek okán beszűkültek a működéshez szükséges bevételi források. Az egyes szak feladatok ellátásához szükséges munkavállalók munkaviszonya megszűnt, beleértve a főtitkárt is.


Ez alapvetően a Szövetség vállalkozási tevékenységét érinti, ami egy 2018. januárral hatályba lépő jogi környezet változás miatt tovább csökken. A kizárólag sportági szakszövetségként továbbműködéshez egy – az eddigiektől eltérő – szervezeti struktúra kialakítása szükséges. Mindezek okán az Elnökség javasolja: a Közgyűlés, módosítsa az éves költségvetést, döntsön a reorganizációs tervről, az adósság kezelés lehetőségeiről.


A közgyűlés napirendje:

-     Helyzetértékelés, elnök

-     Az MRSZ  anyagi helyzetének függvényében a szükséges további intézkedésekről döntés

-     Költségvetés módosítás

 

Az Elnökség határozat tervezeteit a Közgyűlés előtt két héttel megtartandó Elnökségi ülésen tudjuk megfogalmazni, mert jelenleg a helyzet még nem egyértelmű.

Amennyiben a Közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, úgy azt változatlan helyszínen 2017. október 15-én 10:00 órakor megismételjük.


Az Alapszabály VII. fejezet 7. pont értelmében a megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, de csak az eredetileg meghirdetett napirend tárgyalható, más tárgykörben érvényes határozat nem hozható.


A Közgyűlésre a mandátumot a MRSZ tag egyesületei, illetve azok közgyűlése által felhatalmazott képviselői adják ki, az előzetesen egyeztetett, és visszaigazolt, 2017. szeptember 06-ig teljesített tagdíj befizetések alapján megállapított létszám keretek alapján, amelyet a Közgyűlés mandátum vizsgáló bizottsága vizsgál.

A Közgyűlési meghívó, a meghatalmazás minta olvasható a weboldalon is az MRSZ Info - Közgyűlési Információ menüpont alatt.

A közgyűlési meghívó kézhezvételétőll vagy közzétételétől számított 8 napon belül (2017. szeptember 15. 24:00-ig) a tagok és a Szövetség szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik a kiegészítés indoklásával és a tárgyaláshoz szükséges valamennyi információ megadásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Kizárólag ebben a tárgykörben a rendkívüli elnökségi ülés 8 napon belülre is összehívható. Amennyiben a kiegészítést kérő nem vesz részt a legfeljebb 8 napon belül összehívott, ezt a napirendi pontot tárgyaló Elnökségi ülésen, hogy kérését alátámassza, az Elnökségnek jogában áll a kérést elutasítani. Amennyiben az Elnökség a kiegészítési kérést elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

 

Kérem, hogy aki még nem tette meg, hozza magával:

-       A küldő tagszervezet eredeti(!) bírósági bejegyzését

-       Alapszabályát

-       A képviselője (eredeti) aláírási címpéldányát (tanúsítványát).

Felhívom a figyelmet, hogy az olyan eredeti bejegyzések esetében, melyek 2013. december 31-nél régebbiek mellékelni kell az aktuális képviselő megválasztásáról készült jegyzőkönyvi kivonatot is!

Bár a fenti okmányokról helyben is tudunk másolatot készíteni, regisztrációt gyorsítandó kérem, hogy az eredeti okmányok mellett másolatot is hozzanak kézzel eredetiben ráírt „Az eredetivel megegyező hiteles másolat. 2017. október 08.” felirattal!

Budapest, 2017. szeptember 06.

Mészáros László

elnökA Felügyelő Bizottság közleménye


A Felügyelő Bizottság 2017. október 04-én 15:00 órakor ülést tart az alábbi

helyszínen:

1138 Budapest, Dagály utca. 11/b. II. emelet

Napirendi pontok:

1. A Magyar Repülő Szövetség gazdasági és pénzügyi helyzetének áttekintése.

2. Az MRSZ 2017. évi módosított költségvetési tervezetének megtárgyalása.

3. Egyebek

A testület ülése nyilvános, azon az MRSZ tagjai részt vehetnek.


Hidas Sándor

elnök

Felügyelő Bizottság


A közgyűlési meghívó csatolmányai elérhetőek itt: http://aeroclub.hu/kozgyulesi_info

Tisztelt Küldöttek!

A Magyar Repülő Szövetség Elnökségének döntése alapján, a Szövetség rendkívüli Közgyűlését 2017. október 08. vasárnap 10:00-re hívom össze. 

Helyszín: 1134 Budapest, Dagály utca 11. II. emeleti előadó

Mint az több fórumon elhangzott, a MNV a MRSZ-t olyan helyzetbe hozta, hogy a Budaörsi repülőtér üzemeltetését fel kellett adjuk és a repülőteret elhagytuk. Ennek okán beszűkültek a működéshez szükséges bevételi források. Az egyes szak feladatok ellátásához szükséges munkavállalók munkaviszonya megszűnt, beleértve a főtitkárt is.

Ez alapvetően a Szövetség vállalkozási tevékenységét érinti, ami egy 2018. januárral hatályba lépő jogi környezet változás miatt tovább csökken. A kizárólag sportági szakszövetségként továbbműködéshez egy – az eddigiektől eltérő – szervezeti struktúra kialakítása szükséges. Mindezek okán az Elnökség javasolja: a Közgyűlés, módosítsa az éves költségvetést, döntsön a reorganizációs tervről, az adósság kezelés lehetőségeiről.

A közgyűlés napirendje:

-     Helyzetértékelés, elnök

-     Az MRSZ  anyagi helyzetének függvényében a szükséges további intézkedésekről döntés

-     Költségvetés módosítás

 

Az Elnökség határozat tervezeteit a Közgyűlés előtt két héttel megtartandó Elnökségi ülésen tudjuk megfogalmazni, mert jelenleg a helyzet még nem egyértelmű.

Amennyiben a Közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, úgy azt változatlan helyszínen 2017. október 15-én 10:00 órakor megismételjük.

Az Alapszabály VII. fejezet 7. pont értelmében a megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, de csak az eredetileg meghirdetett napirend tárgyalható, más tárgykörben érvényes határozat nem hozható.

A Közgyűlésre a mandátumot a MRSZ tag egyesületei, illetve azok közgyűlése által felhatalmazott képviselői adják ki, az előzetesen egyeztetett, és visszaigazolt, 2017. szeptember 06-ig teljesített tagdíj befizetések alapján megállapított létszám keretek alapján, amelyet a Közgyűlés mandátum vizsgáló bizottsága vizsgál.

A Közgyűlési meghívó, a meghatalmazás minta olvasható a weboldalon is az MRSZ Info - Közgyűlési Információ menüpont alatt.

A közgyűlési meghívó kézhezvételétőll vagy közzétételétől számított 8 napon belül (2017. szeptember 15. 24:00-ig) a tagok és a Szövetség szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik a kiegészítés indoklásával és a tárgyaláshoz szükséges valamennyi információ megadásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Kizárólag ebben a tárgykörben a rendkívüli elnökségi ülés 8 napon belülre is összehívható. Amennyiben a kiegészítést kérő nem vesz részt a legfeljebb 8 napon belül összehívott, ezt a napirendi pontot tárgyaló Elnökségi ülésen, hogy kérését alátámassza, az Elnökségnek jogában áll a kérést elutasítani. Amennyiben az Elnökség a kiegészítési kérést elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 

Kérem, hogy aki még nem tette meg, hozza magával:

-       A küldő tagszervezet eredeti(!) bírósági bejegyzését

-       Alapszabályát

-       A képviselője (eredeti) aláírási címpéldányát (tanúsítványát).

Felhívom a figyelmet, hogy az olyan eredeti bejegyzések esetében, melyek 2013. december 31-nél régebbiek mellékelni kell az aktuális képviselő megválasztásáról készült jegyzőkönyvi kivonatot is!

Bár a fenti okmányokról helyben is tudunk másolatot készíteni, regisztrációt gyorsítandó kérem, hogy az eredeti okmányok mellett másolatot is hozzanak kézzel eredetiben ráírt „Az eredetivel megegyező hiteles másolat. 2017. október 08.” felirattal! 

Budapest, 2017. szeptember 06. 

Mészáros László

elnökTisztelt Elnökség és meghívottak,

Ezennel összehívom az MRSZ tervezett elnökségi ülését

2017. július 04, 10:30 Budaörs, Körépület 2. em. 11. tanácsterem

Napirendi pontok:

-    Rendezvények, főtitkár

-    Elismerések (FAI, állami, stb.), főtitkár

-    I. félévi beszámoló, főtitkár, gazdasági vezető

-    MNV

Kérem, hogy az esetleges napirendi pont javaslatokat 25-én estig küldjétek meg.


Budapest, 2017. június 21.

 

Tisztelettel 

Mészáros László

elnök

MRSZA Felügyelő Bizottság közleménye

A Felügyelő Bizottság 2017. június 28-án 17:30 órakor ülést tart az alábbi helyszínen:

1138 Budapest, Dagály utca. 11/b. II. emelet

Napirendi pontok:

1. A Magyar Repülő Szövetség gazdasági és pénzügyi helyzetének áttekintése.

2. A Felügyelő Bizottság 2017. II. féléves munkatervének elfogadása.

3. Egyebek .

A testület ülése nyilvános, azon az MRSZ tagjai részt vehetnek.

Hidas Sándor Felügyelő BizottságTisztelt Partnerek!

A napokban szomorúan értesültünk arról, hogy a közel egy éves előkészítő munkával, a hatóságok és az NFM munkatársaival közösen elkészített, a teljes magyar kisgépes repülésre vonatkozó 8.33-as rádió csere program kormányzati támogatását az előzetes pozitív jelzések ellenére elutasították.

 

Az MRSz munkatársai minden szinten igyekeztek erejükön felül felhívni a figyelmet a 8.33-as kiosztásra való átállás anyagi és ebből következő repülés- biztonsági kockázataira. Ennek eredményeként kezdett el az NFM és az egyéb illetékes hatóságok is abban együttműködni az MRSz-szel, hogy hazai forrásokra alapozva jöjjön létre a rádió csere program – ezt utasították most el.

 

Nem tehetünk most mást, mint köszönetet mondunk a program kifejlesztésében részt vevőknek, akik hittek abban, hogy ugyan egy utolsó pillanatban létrejött, de mégis hasznos programmal az egész kisgépes társadalom számára könnyebbé tehető lesz az átállás az új normára.

 

Ezúton kérjük mindazokat, akik esetleg egy csoportos beszerzésben érdekeltek lehetnek, hogy jelezzék nekünk, milyen típusú és mekkora mennyiségű rádióberendezés vásárlásában gondolkodnak a fentiek figyelembe vételével. Talán sikerül legalább némi mennyiségi kedvezményt elérni – ebben az MRSz továbbra is igyekszik segíteni az érdeklődőknek.  

 

Az ajánlat kéréshez a 2017. június 30-ig beérkezett jelzéseket tudjuk figyelembe venni (válaszukat elérhetőségük feltüntetésével a muszakinyilvantarto@aeroclub.hu e-mail címre várjuk).

 Kedves MRSz Tagszervezeti vezetők!

 

Tájékoztatásul küldjük az NFM LH honlapján megjelent tájékoztatókat szíves felhasználásra:

 1.       EaP 002/2017 – Repülő Klubok által végzett nem kereskedelmi célú egyedi műveletek

 2.       EaP 003/2017 – légi jármű bérlés

 

Kérdéseikkel kapcsolatban az NFM LH munkatársai tudnak további információval szolgálni.

 

Üdvözlettel

 

Balogh György

FLF és Karbantartásért felelős vezető (Főmérnök) 


Repülőklubok által végzett nem kereskedelmi célú egyedi műveletek.pdf

Bérlés tájékoztató.pdf

LTE kérelem Bérlés.docTisztelt Tagság!

2017. március 25-én a Közgyűlés elfogadta a Szövetség 2016. évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját, elnöki pozícióban megerősítette Mészáros Lászlót és alelnöknek megválasztotta Mattburger Zsoltot.

A határozatok teljes listája elérhető http://aeroclub.hu/kozgyulesi_info


A Felügyelő Bizottság válasza Mészáros Zoltán megkeresésére

Mészáros Zoltán beadványa 

Felügyelő Bizottság válasza 


A Magyar Repülő Szövetség tájékoztatója a légi járművek üzemben tartásáról

LHBS, 2017. március 16.

Tisztelt MRSz Üzemben tartásra szerződött, illetve MRSZ Képzési rendszerben érintett partnereink!

Jelen információ nagyon fontos változásokat tartalmaz, kérjük azok figyelmes elolvasását és az Önök repülésének zavartalansága érdekében mielőbbi intézkedésüket!

Értesítjük Önöket, hogy a 965/2012/EK rendelet VII. (Part NCO, nem kereskedelmi célú műveletek komplex-motorosnak nem minősülő légi járművel) és VIII. (Part SPO, egyedi műveletek – légi munkavégzés) fejezeteinek bevezetése okán jelentős változások állnak be 2017. április 21-i dátummal, melyek az alábbiak:

         I.            a Part NCO alá tartozó, képzési rendszerbe bejelentett (ideértve a nem kereskedelmi célú képzést függetlenül attól, hogy az ATO, vagy RF rendszerű) légi járművek kivételével a többi légi járműre megszűnik a Magyar Repülő Szövetség által nyújtott üzemben tartás, mint szolgáltatás.

        II.            A REBisz szolgáltatás a XCVII/1995. sz.  Törvény a Légi Közlekedésről ( LT) 65§ szerint továbbra is az üzemben tartó feladata (ha magánszemély, akkor az övé), melyre az MRSz REBisz szervezete továbbra is rendelkezésre áll, külön e célra kötött szerződés alapján.

      III.            A 1178/2014/EK rendeletc és a Part OPS előírások értelmében az üzemben tartást a képzési célokra használt légi járművek esetében a képző szervezet kell, hogy biztosítsa – ez továbbra is engedély-köteles tevékenység. Ez azt is jelenti, hogy ahol a képzési szervezet és az üzemben tartó nem ugyanaz a szervezet, ott a tulajdonosnak döntenie kell, melyiket változtatja meg, mert egy szervezeten belül kell, hogy legyen e két tevékenység.

      IV.            Egyedi tevékenységi engedély (Part SPO):

a.        Egyedi tevékenységi engedélyhez kötött (Part SPO) tevékenység lesz április 21-től az ejtőernyős ugratás, a vitorlázó repülőgép-vontatás, a műrepülés és a nyilvános bemutatók, illetve repülő-versenyek szervezése, valamint 17 más néven nevezett tevékenység (SPO.GEN.100). Az MRSZ ilyen tevékenységet nem tervez, a b. pontban foglalt kivétellel

b.       Amennyiben az ejtőernyős ugratás, a vitorlázó repülőgép-vontatás,  a műrepülés és a bemutatók, illetve repülő-versenyek szervezése sportegyesületi kereteken belül, az egyesület által birtokolt, vagy bérelt légi járművel történik és nem kapcsolódik hozzá fizetség, vagy ellentételezés, valamint a tagok számára végzik a szolgáltatást és csak elenyésző a külső partnerek felé nyújtott ilyen szolgáltatás, akkor ezen tevékenységek nem egyedi engedély-kötelesek.

c.        Az utasrepültetés, sétarepülés, stb. kereskedelmi tevékenységnek minősül, arra külön AOC szintű engedély megszerzése és kereskedelmi pilótai jogosítás szükséges, melyekkel az MRSz nem foglalkozik.

Minden, a fentiekből következő változást, illetve a jogszabályok jövőbeni betartását a légi jármű üzemben tartója köteles biztosítani még akkor is, ha a tevékenység nem engedélyköteles.

Milyen teendők következnek a fentiekből a tulajdonos számára?

1.       Képzésben részt vevő légi járműveknél, ahol a képző szervezet és az üzemben tartó azonos:

a.        nincs külön teendő

2.       Képzésben részt vevő légi járműveknél, ahol a képző szervezet és az üzemben tartó nem azonos:

a.        A légi jármű tulajdonosának egy szervezeten belül kell szerződnie képzésre és üzemben tartásra (figyelem: a szakszolgálati engedély megszerzéséig az ATO és RF képzési rendszerek között nincs átjárhatóság), az aktuális szolgáltatási díjak megfizetése mellett

b.       a lajstromozási bizonyítványon az üzemben tartót át kell íratni a hatósággal, ha a tulajdonos az üzemben tartó váltás mellett dönt – a hatósági díjtétel táblázat szerinti költségek mellett (típus kibővítés esetén szükségessé válhat az üzemben tartási kézikönyv módosítása is, amely költség szintén a tulajdonost érinti)

c.        Új, vagy módosított karbantartási programot kell jóváhagyásra benyújtania a hatóságnak

3.       Egyesületi, céges, vagy magán tulajdonban levő légijárművek, melyek nem vesznek részt képzési tevékenységben:

a.        Az üzemben tartót át kell íratni a tulajdonos nevére. Rebisz szerződését megtarthatja az MRSz-nél, vagy szerződhet mással ugyanerre a tevékenységre.

b.       Attól függően, hogy milyen tevékenységet kíván végezni a jövőben, esetleg engedélyhez kell folyamodnia

                                                               i.      kivétel a privát célú repülés, ahol a megosztott költségű repülés nem engedélyköteles és

                                                              ii.      esetleg új, vagy módosított karbantartási programot kell benyújtania a hatóságnak jóváhagyásra

A Magyar Repülő Szövetség a légügyi hatósággal egyeztetve az alábbi segítséget kívánja nyújtani azon partnerek számára, akik a 3. pontban érintettek, és eddig a H-139. sz Üzemben tartási engedély hatálya alá tartozva és a szerződés szerinti díjat időben kiegyenlítve jelenleg is üzemben tartásra szerződött partnereink:

Azért, hogy egyetlen napra se kelljen megállni a repüléssel, valamint a költségek minimalizálása érdekében, központilag az MRSz kezdeményezi és intézi a lajstromozási bizonyítványon az üzemben tartó változást a hatósággal együttműködve. Az új lajstromozási bizonyítvány elkészülte után az a régi leadásával egyidejűleg vehető kézhez nálunk. A fenti szolgáltatás díja a 2017. június 30-ig esedékes üzemben tartási díjtételből fel nem használt összeg, mely lényegesen alacsonyabb, mint az esedékes hatósági díjtétel.

Figyelem: a kedvezményes ügyintézés kizárólag az üzemben tartó személyében beállt változás átírására korlátozódik! Egyéb adatok egyidejű változása esetén a közzétett hatósági díjtétel fizetendő, és az érintett, maga kell, hogy intézze az eljárást.

Kérjük minden kedves érintett partnerünket, hogy szíveskedjen a csatolt melléklet értelemszerű kitöltésével  2017. március 31-ig jelezni számunkra további szándékát a muszakinyilvantarto@aeroclub.hu e-mail címen.

 


A Felügyelő Bizottság közleménye
A Felügyelő Bizottság 2017. március 21-én 14:00 órakor ülést tart az alábbi helyszínen:
1138 Budapest, Dagály utca. 11/b. II. emelet
Napirendi pontok:
1. A Magyar Repülő Szövetség 2016. évi mérlegének és közhasznúsági jelentésének véleményezése.
2. A Felügyelő Bizottság közgyűlési beszámolójának megvitatása.
3. Mészáros Zoltán MRSZ tag beadványával kapcsolatos FELB álláspont kialakítása.
4. Egyebek . A testület ülése nyilvános, azon az MRSZ tagjai részt vehetnek.

Hidas Sándor Felügyelő BizottságA Felügyelő Bizottság közleménye

2016-11-28 Posted by fotitkar

Felügyelő Bizottság 2016. december 06-án 13:30 órakor ülést tart a budaörsi körépület tanácstermében.

Napirendi pontok:

  1. Az MRSZ 2017. évi költségvetése tervezetének megtárgyalása.

A testület ülése nyilvános, azon az MRSZ tagjai részt vehetnek.

    Hidas Sándor

a Felügyelő Bizottság

         elnöke

 

 

Vészhelyzeti helyzetjeladók használati kötelezettsége

2016-10-28 Posted by fotitkar

Tisztelt Partnereink!

A 965/2012/EU rendelet értelmében a Part NCC, Part NCO fejezetek életbeléptetésével egyidejűleg kötelezővé vált a vészhelyzeti helyzetjeladók (Emergency Location Transmitter – ELT) alkalmazása. A részletes tájékoztatót, illetve az érintett légijármű kategóriákat az alábbi, letölthető anyagban találják. Az anyag egy része angol nyelvű, fordításról később intézkedünk.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy jelen értesítő kiadásától számítva az érintett légijárművek légialkalmassági felülvizsgálatára csak működőképes és engedélyezett ELT megléte esetén kerülhet sor.

Üdvözlettel

Balogh György

FLF Vezető, MRSz

03b_2016_flf_vez-int-elt


Felügyelő Bizottság közleménye

A Felügyelő Bizottság 2016. december 06-án 13:30 órakor ülést tart a budaörsi körépület tanácstermében. Napirendi pontok: Az MRSZ 2017. évi költségvetése tervezetének megtárgyalása. A testület ülése nyilvános, azon az MRSZ tagjai részt vehetnek. Hidas Sándor a Felügyelő Bizottság elnökeRepülős börze
Kedves Érdeklődők! A farkashegyi repülőtér BHG hangárjában 2016. október 2-án repülős börze lesz, amelyen régi, megunt, felesleges, vagy csak többlet repülős relikviákat, és egyéb kincseket lehet cserére, vagy eladásra kiállítani. Akit érdekel, a csatolt mellékletben olvashatók a részletek:

repulos-borze2016_lhfh


Régebbi bejegyzések...Galéria

Bird

A Magyar Repülő Szövetség életképei

Irány a Galéria...Eseménynaptár

Bird

Magyar Repülő Szövetség Naptárbejegyzései

Irány a Naptár....Elérhetőségeink

Magyar Repülő Szövetség


Ügyintézés, munkavégzés helye: 1112 Budapest, Kőérberki út 36.
Székhely és számlázási cím: 1138 Budapest, Dagály u. 11/a.
Levelezési cím: 1506 Budapest Pf. 34
Bankszámlaszám: 10300002-10599142-49020011
Adószám: 18231052–2–41
Telefonszám: +36 20 777-9001
Ügyintézés ideje:
Hétfő – Csütörtök: 8.30 – 15.30
Péntek: 8.30 – 14.00
Ügyintézési határidő: Iktatástól számított 14 nap.
Fogadónap:
Kedd 9.00 – 14.30, valamint egyeztetés alapján.