Hírfolyam

Bird


Kedves MRSz Tagszervezeti vezetők!

 

Tájékoztatásul küldjük az NFM LH honlapján megjelent tájékoztatókat szíves felhasználásra:

 1.       EaP 002/2017 – Repülő Klubok által végzett nem kereskedelmi célú egyedi műveletek

 2.       EaP 003/2017 – légi jármű bérlés

 

Kérdéseikkel kapcsolatban az NFM LH munkatársai tudnak további információval szolgálni.

 

Üdvözlettel

 

Balogh György

FLF és Karbantartásért felelős vezető (Főmérnök) 


Repülőklubok által végzett nem kereskedelmi célú egyedi műveletek.pdf

Bérlés tájékoztató.pdf

LTE kérelem Bérlés.docTisztelt Tagság!

2017. március 25-én a Közgyűlés elfogadta a Szövetség 2016. évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját, elnöki pozícióban megerősítette Mészáros Lászlót és alelnöknek megválasztotta Mattburger Zsoltot.

A határozatok teljes listája elérhető http://aeroclub.hu/kozgyulesi_info


A Felügyelő Bizottság válasza Mészáros Zoltán megkeresésére

Mészáros Zoltán beadványa 

Felügyelő Bizottság válasza 


A Magyar Repülő Szövetség tájékoztatója a légi járművek üzemben tartásáról

LHBS, 2017. március 16.

Tisztelt MRSz Üzemben tartásra szerződött, illetve MRSZ Képzési rendszerben érintett partnereink!

Jelen információ nagyon fontos változásokat tartalmaz, kérjük azok figyelmes elolvasását és az Önök repülésének zavartalansága érdekében mielőbbi intézkedésüket!

Értesítjük Önöket, hogy a 965/2012/EK rendelet VII. (Part NCO, nem kereskedelmi célú műveletek komplex-motorosnak nem minősülő légi járművel) és VIII. (Part SPO, egyedi műveletek – légi munkavégzés) fejezeteinek bevezetése okán jelentős változások állnak be 2017. április 21-i dátummal, melyek az alábbiak:

         I.            a Part NCO alá tartozó, képzési rendszerbe bejelentett (ideértve a nem kereskedelmi célú képzést függetlenül attól, hogy az ATO, vagy RF rendszerű) légi járművek kivételével a többi légi járműre megszűnik a Magyar Repülő Szövetség által nyújtott üzemben tartás, mint szolgáltatás.

        II.            A REBisz szolgáltatás a XCVII/1995. sz.  Törvény a Légi Közlekedésről ( LT) 65§ szerint továbbra is az üzemben tartó feladata (ha magánszemély, akkor az övé), melyre az MRSz REBisz szervezete továbbra is rendelkezésre áll, külön e célra kötött szerződés alapján.

      III.            A 1178/2014/EK rendeletc és a Part OPS előírások értelmében az üzemben tartást a képzési célokra használt légi járművek esetében a képző szervezet kell, hogy biztosítsa – ez továbbra is engedély-köteles tevékenység. Ez azt is jelenti, hogy ahol a képzési szervezet és az üzemben tartó nem ugyanaz a szervezet, ott a tulajdonosnak döntenie kell, melyiket változtatja meg, mert egy szervezeten belül kell, hogy legyen e két tevékenység.

      IV.            Egyedi tevékenységi engedély (Part SPO):

a.        Egyedi tevékenységi engedélyhez kötött (Part SPO) tevékenység lesz április 21-től az ejtőernyős ugratás, a vitorlázó repülőgép-vontatás, a műrepülés és a nyilvános bemutatók, illetve repülő-versenyek szervezése, valamint 17 más néven nevezett tevékenység (SPO.GEN.100). Az MRSZ ilyen tevékenységet nem tervez, a b. pontban foglalt kivétellel

b.       Amennyiben az ejtőernyős ugratás, a vitorlázó repülőgép-vontatás,  a műrepülés és a bemutatók, illetve repülő-versenyek szervezése sportegyesületi kereteken belül, az egyesület által birtokolt, vagy bérelt légi járművel történik és nem kapcsolódik hozzá fizetség, vagy ellentételezés, valamint a tagok számára végzik a szolgáltatást és csak elenyésző a külső partnerek felé nyújtott ilyen szolgáltatás, akkor ezen tevékenységek nem egyedi engedély-kötelesek.

c.        Az utasrepültetés, sétarepülés, stb. kereskedelmi tevékenységnek minősül, arra külön AOC szintű engedély megszerzése és kereskedelmi pilótai jogosítás szükséges, melyekkel az MRSz nem foglalkozik.

Minden, a fentiekből következő változást, illetve a jogszabályok jövőbeni betartását a légi jármű üzemben tartója köteles biztosítani még akkor is, ha a tevékenység nem engedélyköteles.

Milyen teendők következnek a fentiekből a tulajdonos számára?

1.       Képzésben részt vevő légi járműveknél, ahol a képző szervezet és az üzemben tartó azonos:

a.        nincs külön teendő

2.       Képzésben részt vevő légi járműveknél, ahol a képző szervezet és az üzemben tartó nem azonos:

a.        A légi jármű tulajdonosának egy szervezeten belül kell szerződnie képzésre és üzemben tartásra (figyelem: a szakszolgálati engedély megszerzéséig az ATO és RF képzési rendszerek között nincs átjárhatóság), az aktuális szolgáltatási díjak megfizetése mellett

b.       a lajstromozási bizonyítványon az üzemben tartót át kell íratni a hatósággal, ha a tulajdonos az üzemben tartó váltás mellett dönt – a hatósági díjtétel táblázat szerinti költségek mellett (típus kibővítés esetén szükségessé válhat az üzemben tartási kézikönyv módosítása is, amely költség szintén a tulajdonost érinti)

c.        Új, vagy módosított karbantartási programot kell jóváhagyásra benyújtania a hatóságnak

3.       Egyesületi, céges, vagy magán tulajdonban levő légijárművek, melyek nem vesznek részt képzési tevékenységben:

a.        Az üzemben tartót át kell íratni a tulajdonos nevére. Rebisz szerződését megtarthatja az MRSz-nél, vagy szerződhet mással ugyanerre a tevékenységre.

b.       Attól függően, hogy milyen tevékenységet kíván végezni a jövőben, esetleg engedélyhez kell folyamodnia

                                                               i.      kivétel a privát célú repülés, ahol a megosztott költségű repülés nem engedélyköteles és

                                                              ii.      esetleg új, vagy módosított karbantartási programot kell benyújtania a hatóságnak jóváhagyásra

A Magyar Repülő Szövetség a légügyi hatósággal egyeztetve az alábbi segítséget kívánja nyújtani azon partnerek számára, akik a 3. pontban érintettek, és eddig a H-139. sz Üzemben tartási engedély hatálya alá tartozva és a szerződés szerinti díjat időben kiegyenlítve jelenleg is üzemben tartásra szerződött partnereink:

Azért, hogy egyetlen napra se kelljen megállni a repüléssel, valamint a költségek minimalizálása érdekében, központilag az MRSz kezdeményezi és intézi a lajstromozási bizonyítványon az üzemben tartó változást a hatósággal együttműködve. Az új lajstromozási bizonyítvány elkészülte után az a régi leadásával egyidejűleg vehető kézhez nálunk. A fenti szolgáltatás díja a 2017. június 30-ig esedékes üzemben tartási díjtételből fel nem használt összeg, mely lényegesen alacsonyabb, mint az esedékes hatósági díjtétel.

Figyelem: a kedvezményes ügyintézés kizárólag az üzemben tartó személyében beállt változás átírására korlátozódik! Egyéb adatok egyidejű változása esetén a közzétett hatósági díjtétel fizetendő, és az érintett, maga kell, hogy intézze az eljárást.

Kérjük minden kedves érintett partnerünket, hogy szíveskedjen a csatolt melléklet értelemszerű kitöltésével  2017. március 31-ig jelezni számunkra további szándékát a muszakinyilvantarto@aeroclub.hu e-mail címen.

 


A Felügyelő Bizottság közleménye
A Felügyelő Bizottság 2017. március 21-én 14:00 órakor ülést tart az alábbi helyszínen:
1138 Budapest, Dagály utca. 11/b. II. emelet
Napirendi pontok:
1. A Magyar Repülő Szövetség 2016. évi mérlegének és közhasznúsági jelentésének véleményezése.
2. A Felügyelő Bizottság közgyűlési beszámolójának megvitatása.
3. Mészáros Zoltán MRSZ tag beadványával kapcsolatos FELB álláspont kialakítása.
4. Egyebek . A testület ülése nyilvános, azon az MRSZ tagjai részt vehetnek.

Hidas Sándor Felügyelő BizottságA Felügyelő Bizottság közleménye

2016-11-28 Posted by fotitkar

Felügyelő Bizottság 2016. december 06-án 13:30 órakor ülést tart a budaörsi körépület tanácstermében.

Napirendi pontok:

  1. Az MRSZ 2017. évi költségvetése tervezetének megtárgyalása.

A testület ülése nyilvános, azon az MRSZ tagjai részt vehetnek.

    Hidas Sándor

a Felügyelő Bizottság

         elnöke

 

 

Vészhelyzeti helyzetjeladók használati kötelezettsége

2016-10-28 Posted by fotitkar

Tisztelt Partnereink!

A 965/2012/EU rendelet értelmében a Part NCC, Part NCO fejezetek életbeléptetésével egyidejűleg kötelezővé vált a vészhelyzeti helyzetjeladók (Emergency Location Transmitter – ELT) alkalmazása. A részletes tájékoztatót, illetve az érintett légijármű kategóriákat az alábbi, letölthető anyagban találják. Az anyag egy része angol nyelvű, fordításról később intézkedünk.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy jelen értesítő kiadásától számítva az érintett légijárművek légialkalmassági felülvizsgálatára csak működőképes és engedélyezett ELT megléte esetén kerülhet sor.

Üdvözlettel

Balogh György

FLF Vezető, MRSz

03b_2016_flf_vez-int-elt


Felügyelő Bizottság közleménye

A Felügyelő Bizottság 2016. december 06-án 13:30 órakor ülést tart a budaörsi körépület tanácstermében. Napirendi pontok: Az MRSZ 2017. évi költségvetése tervezetének megtárgyalása. A testület ülése nyilvános, azon az MRSZ tagjai részt vehetnek. Hidas Sándor a Felügyelő Bizottság elnökeRepülős börze
Kedves Érdeklődők! A farkashegyi repülőtér BHG hangárjában 2016. október 2-án repülős börze lesz, amelyen régi, megunt, felesleges, vagy csak többlet repülős relikviákat, és egyéb kincseket lehet cserére, vagy eladásra kiállítani. Akit érdekel, a csatolt mellékletben olvashatók a részletek:

repulos-borze2016_lhfh


Régebbi bejegyzések...Galéria

Bird

A Magyar Repülő Szövetség életképei

Irány a Galéria...Eseménynaptár

Bird

Magyar Repülő Szövetség Naptárbejegyzései

Irány a Naptár....Elérhetőségeink

Magyar Repülő Szövetség


Ügyintézés, munkavégzés helye: 1112 Budapest, Kőérberki út 36.
Székhely és számlázási cím: 1138 Budapest, Dagály u. 11/a.
Levelezési cím: 1506 Budapest Pf. 34
Bankszámlaszám: 10300002-10599142-49020011
Adószám: 18231052–2–41
Telefonszám: +36 1 249 9757; +36 1 248 0818
Fax: +36 1 248 1979
Ügyintézés ideje:
Hétfő – Csütörtök: 8.30 – 15.30
Péntek: 8.30 – 14.00
Ügyintézési határidő: Iktatástól számított 14 nap.
Fogadónap:
Kedd 9.00 – 14.30, valamint egyeztetés alapján.